درباره ی ما

درباره ی ما

نیاد انساندوستانه امداد جهان (IWRF) قریب به پانزده سال است که فعالیت خود را برای خدمت رسانی به اقشار آسیب پذیر (اعم از اتباع ایرانی و پناهندگان و مهاجرین خارجی) آغاز کرده است.


اینجا میتوان همه کاری کرد, یه متن حسابی, جدول بندی در وورد و هرکاری, عکس بزاری و ....